מחלקת הסביבה והקיימות של משרדנו מציגה:
עדכוני משפט ורגולציה – גיליון מס' 6 – דצמבר 2013

 

עורך: עו"ד חיים ישר

מערכת: עו"ד בועז סיטי, עו"ד רותם אבני, גב' מעיין קאשי

.

יום עיון – "ניהול רגולציה סביבתית ומגמות בתחום האנרגיה"

משרדנו מתכבד להזמינכם ליום עיון מקצועי בנושא: "ניהול רגולציה סביבתית ומגמות בתחום האנרגיה" שייערך ביום ב' 23.12.2013, בכפר המכביה, רמת גן. לפרטים והרשמה – הקליקו כאן.

פסיקה

בית המשפט המחוזי: פרסומות לכלי רכב חייבות לכלול התייחסות למידת זיהום הרכבים גם בבאנרים באינטרנט ובכל פרסום אחר. שתי חברות לייבוא רכבים עתרו כנגד החלטת הממונה על חוק אוויר נקי אשר הטיל עליהן קנס בשל פרסום "באנרים" באינטרנט מבלי לציין את דרגת זיהום הרכב. לטענתן תכלית ההוראה בחוק אוויר נקי המחייבת פרסום של דרגת זיהום כלי הרכב, הינה לתת נתונים בעניין זיהום אוויר ודלק רק לצרכן המתעניין ברכישת רכב, ועל כן במודעות מסוג "באנרים" באינטרנט, להבדיל מהאתר אליו מוביל הבאנר, אין לכלול את הנתונים הנ"ל. בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט ד"ר יגאל מרזל) דחה הבחנה זו בטענה כי היא אינה משקפת את כוונת המחוקק. מטרת החוק היא להביא לצמצום זיהום האוויר ועל כן יש להביא לידיעת הציבור כולו נתונים בעניין זיהום אוויר וצריכת דלק. בית המשפט חייב את העותרות בהוצאות בסך 30,000 ₪, בנוסף לקנס שהוטל עליהם ע"י הממונה (442,600 ₪ לכל אחת מהעותרות). עתמ 52163-05-13 ש.י.ר. שלמה יבוא רכב בע"מ נ' מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה (12.11.13). ש.י.ר. שלמה יבוא רכב בע"מ יוצגה ע"י עו"ד לירון פרמינגר, "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ יוצגה ע"י עו"ד חני אבינרי, המשרד להגנת הסביבה יוצג ע"י עו"ד עינב גיא הרמן.

בית משפט השלום הרשיע חברה קבלנית לעבודות עפר ונושאי משרה בה בניהול עסק ללא רישיון עסק כדין ובעבירות לכלוך והשלכת פסולת ופסולת בניין ברשות הרבים. כנגד חברה קבלנית לעבודות עפר, בעל מניות, מנהל תפעול ונהג אשר הועסקו בחברה, הוגש כתב אישום אשר מייחס להם עבירות של השלכת פסולת ופסולת בניין ברשות הרבים, ולכלוך ברשות הרבים. על פי הנטען, החברה השליכה פסולת בניין, פסולת תעשייתית, פסולת גזם ופסולת רקבובית לתוך שטחים חקלאיים שנמצאים בבעלות החברה, ואשר "הוסבו" על ידה לשטחים לטיפול בפסולת. בהליך קודם, נקבע כי לחברה אומנם יש רישיון לניהול עסק, אולם הרישיון מוגבל ל"איסוף הובלה ומיון פסולת", ועל כן אין היא יכולה לסלק או להטמין אשפה. לאור הראיות, וביניהן גם עדויות של מפקחים אשר ראו את המתרחש ותמונות שצולמו, בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופט ד"ר עמי קובו) קבע כי החברה עברה על עבירת לכלוך והשלכת פסולת בניין ברשות הרבים.  עוד נקבע כי לבעל המניות בחברה אחריות לעבירה למרות שלא נכח במקום, כיוון שלא עשה כל שניתן בכדי למנוע את העבירה על ידי עובדיו. מנהל התפעול הואשם באחריות ישירה למעשים, נהג המשאית הואשם אף הוא. תפ 32979-08-11 מדינת ישראל נ' צבי כהן ואחיו חברה קבלנית לעבודות עפר ופינוי אשפה בע"מ (3.11.13). הנאשמים יוצגו ע"י עו"ד דן צפריר, המאשימה יוצגה ע"י עו"ד יוני שמיר.

המשרד להגנת הסביבה

המשרד יאבק כנגד הקיצוץ התקציבי בהתמודדות עם סכנות ונזקים סביבתיים. על רקע פרסום דוח האו"ם בעניין שיא בגזי החממה והסכנות והנזקים שגורם האדם לסביבה, המשרד החל במאבק למניעת קיצוץ בתקציבים שנועדו להתמודדות עם סכנות אלו. במקביל המשרד החל לקדם פרויקטים להתייעלות אנרגטית ומניעת זיהום אוויר. להודעתהמשרד מיום 6.11.13.

בעקבות ביקוש חסר תקדים, הופסקה תכנית הגריטה לאחר יום אחד בלבד. רכב ישן פולט פי 20 יותר זיהום מהרכב המזהם ביותר שנמכר כיום במצב חדש בסוכנויות הרכב ועל כן הוחלט כי, בעל רכב שיוצר עד 1993 יוכל למסור את הרכב הישן לאתר גריטה, ולקבל 3,000 שקלים עבור רכבו. בעקבות הביקוש הרב, הורה המשרד על הפסקת קבלת רכבים לאחר יום אחד בעקבות שיקולים תקציביים. על מנת להמשיך עם התוכנית מוקדם ככל האפשר, פנה השר להגנת הסביבה, לשר האוצר על מנת להקדים את תקציבי השנים הבאות ולרכז את עיקר הגריטה השנה. בנוסף, הודיע השר פרץ בפנייתו כי יש לגבש תקציב ייעודי והולם לתוכנית. מטרת התוכנית הינה להוריד את כלי הרכב הישנים מהכביש ולהפנותם למיחזור. כלי רכב אלו מזהמים פי 20 ומעלה לעומת כלי רכב חדשים והינם בטוחים פחות לנסיעה. זיהום מתחבורה הינו גורם עיקרי לתחלואה ומוות מזיהום אוויר.להודעה על תחילת התכנית מיום 30.10.13 . להודעה על הפסקת התכנית מיום 4.11.13.

רשויות מבוססות צורכות פי שניים יותר חשמל לתושב.במסגרת פרויקט "תג הסביבה" של מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, השתתפו כשישים רשויות מכל רחבי הארץ במשך שנתיים בפרויקט אשר בוחן את ההוצאות הציבוריות שלהן. אחת המסקנות המרכזיות היא, כי ככל שהרשות במצב סוציו אקונומי גבוה יותר, עולה בהתאמה צריכת החשמל הציבורית. בבדיקת עלויות הטיפול בפסולת (המחקר בדק את הפסולת הציבורית והפרטית כפרמטר אחד), נמצא כי ככל שרשות קטנה יותר כך עולה ההוצאה השנתית שלה לפסולת פר טון. ההוצאה לפסולת משתנה באופן משמעותי בין רשות לרשות. כך, הערך המקסימלי להוצאה עומד על כ 600 ש"ח לתושב ברשות אחת והערך המינימלי עומד על 27 ש"ח לתושב ברשות אחרת.להודעת המשרד 29.10.13.

אנרגיה, מים וחשמל

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פרסמה טיוטת כללים בעניין הפסקה או צמצום של מתן שירותי מים וביוב (טיוטה זו כפופה לאישור ועדת הכלכלה בכנסת).הכללים נועדו להסדיר את סמכויות תאגידי המים והביוב להפסקה או צמצום של מתן שירותי מים וביוב לצרכן בשל אי תשלום. מטרת הכללים הנה לקבוע כי סמכותם של תאגידי המים בעניין תעשה באופן בו הפגיעה בצרכן תהיה מידתית, תוך קביעה כי ניתוק או צמצום אספקת מים אינם מהווים אמצעי לגביית חובות עבר, אלא אמצעי להבטחת תשלום חשבונות צריכה שוטפים. לכללים.

ועדת הפנים והסביבה

וועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה דיון בעניין כדאיות תאגידיהמים. במהלך הדיון ביקשה ח"כ מירי רגב את התייחסות ראשי הרשויות המקומיות לסוגיית תאגידי המים. יצוין כי מטרת החוק שקבע את הקמתם של תאגידי מים הייתה ליצור משק כספים סגור עבור הטיפול במים וביוב ברשות המקומית. תקוות המחוקק הייתה כי הקמת התאגידים תגרום להשקעה יעילה יותר בתשתיות מים ואולם במקרים רבים "הגולם קם על יוצרו" והתאגידים יצרו מצב בו האזרח משלם יותר על המים מכפי ששילם בעבר. ח"כ חנא סוויד אמר כי "הגיע העת ללמוד היטב את סוגיית תאגידי המים ולהגיע למסקנות על כדאיות התאגיד". הוא הדגיש כי אין אחידות כיום במחיר המים ורשויות חלשות נפגעות כי אינן יכולות להתנגד לרשות המים. לעומת ראשי הרשויות, טען נציג האוצר כי החוק טוב וכי מאז שהוקמו התאגידים חל שיפור בניהול משק המים, חל גידול בהשקעות התשתיות המים והייתה ירידה בפחת המים. גם מר ישראל עינב, הממונה על תאגידי המים, טען כי כל ראשי הרשויות מרוצים מהתאגידים ברשויות שלהם ושבעקבות הקמת תאגיד המים, הממשלה מזרימה מיליוני שקלים לרשויות שהינן חלשות מבחינה סוציואקונומית. עוד טען כי השירות לתושב השתפר. בתום הדיון קראה ח"כ מירי רגב לחברי הכנסת וראשי הרשויות להתאגד ולפעול יחד עוד לפני סוף ינואר 2014. "עלינו להתאגד כדי שמי שלא רוצה להיות מחויב בהקמת תאגיד בסוף ינואר, לא יהיה מחויב. נבקש משר האוצר שיושיע אותנו מהפוליטיקה הקודמת ויבטל את תאגידי המים" .להודעת הוועדה מיום 18.11.13