דילמת האסיר של בעלי המניות של בזק

עו"ד שירין הרצוג, ראש מחלקת מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ועסקאות בינלאומיות של המשרד, פרסמה ביום 9 באפריל 2018 מאמר בעיתון גלובס על דילמת האסיר של בעלי המניות של בזק לגבי מינוי חברי הדירקטוריון בחברה.

לקריאה >>

המאמר פורסם גם בעיתון Times of Israel . לקריאה >>