הועדה המיוחדת של הדירקטוריון

עו"ד שירין הרצוג, ראש מחלקת מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ועסקאות בינלאומיות של המשרד, פרסמה באוגוסט 2017 מאמר המנתח את הדרישות להקמת ה"ועדה המיוחדת" של הדירקטוריון ולפעולתה.

המאמר פורסם בבטאון איגוד הדירקטורים בישראל >>

וכן באתר גלובס >>