הפסיקות הצרכניות של 2017

מה היו הפסיקות הצרכניות המעניינות של שנת 2017?

התייחסותו של עו"ד אמיר ונג שפורסמה בגלובס >>

התייחסותו של עו"ד שלמה מנחם שפורסמה בישראל היום >>