משרדנו גאה בהישג של ייצוג רכבת ישראל בערעור שהתקבל בבית המשפט העליון והוביל לפס"ד שעורר את "סערת אפרופים" בשיח הציבורי ככלל ובעולם המשפט בפרט

פסק הדין בהליך בו עורכי הדין יגאל קווה ושלמה מנחם ממשרדנו ייצגו במשך עשור (!) את רכבת ישראל בערעור בבית המשפט העליון, עורר לאחרונה הדים רבים בשיח הציבורי כלל ובפרט בעולם המשפט ובתחום התשתיות.

בפסק הדין, הדוחה פה אחד את ערעורה של ביבי כבישים במלואו ומקבל את ערעור הרכבת ברובו המכריע, נקבעו קביעות רוחביות בעלות השלכות משמעותיות בתחומי דיני החוזים ודיני המכרזים.

כאמור בכתבה בגלובס בה הובאה התייחסותנו לעניין, "פסק הדין מהווה חידוד נדרש של הלכת אפרופים בכל הקשור לחוזים הנכרתים בין שחקנים מתוחכמים ומקצועיים, כאשר במקרה שכזה משקלה של לשון החוזה ואופן חלוקת הסיכונים ביניהם הופך להיות נכבד ומשמעותי אף יותר".

לקריאת הכתבה המלאה – לחץ כאן.

 

למידע נוסף בנושא:

  • לסקירה תמציתית של הגישות השונות בנושא שפורסמו בתקשורת – לחץ כאן.