דרישות רשות שוק ההון עלולות להיות מחמירות מדי

האם יותר מאלף ספקי השירותים הפיננסים יעמדו בהחמרה בדרישות לרישיון?

מאמר מפרי עטו של עו"ד אמיר ונג, שותף במשרדנו, בנושא החמרת דרישות רשות שוק ההון למתן רישיון לספקי שירותים פיננסיים, פורסם ב"גלובס – דעות".

קראו והחכימו – לאור ההיצע הגדול של גופים חוץ-בנקאיים ומעורבותם בחיינו, ללא ספק יותר רלוונטי מתמיד!

לקריאת המאמר – לחצו כאן.