מינוי ופיטורין של דירקטורים חיצוניים

 

עו"ד שירין הרצוג, ראש מחלקת מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ועסקאות בינלאומיות של המשרד, הופיעה ביום 24 באפריל 2018 בפאנל בנושא מינוי ופיטורין של דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות, בהרצאת סיום תכנית דירקטורים בלהב.