5 עובדות על נגישות שכל חברה צריכה לדעת

 

החל משנת 2013, יש כמעט לכל העסקים בישראל רגולטור חדש. ולא בטוח שבכלל ידעתם על קיומו: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הנציבות הוקמה מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שנחקק בשלהי שנות התשעים, במטרה לפקח על הנגישות של מבנים ושירותים.

בשנת 2013 הותקנו תקנות חדשות, אשר מחייבות את כל מי שמספק שירות לציבור (ובלשון התקנות, "שירות ציבורי") – להנגיש גם שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט. כלומר, לבצע התאמות מסוימות באתר האינטרנט שלו, על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לצרוך את השירותים באופן דומה לאנשים ללא מוגבלות.

להלן נציג בפניכם חמש הערות חשובות, שכל ארגון חייב לדעת על חובת הנגישות של שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט:

  1. מי חייב להנגיש את שירותי האינטרנט שלו? התקנות אמנם נוקטות בביטוי "שירות ציבורי", ממנו עלול להשתמע כאילו רק שירותי "ליבה" – כמו בתי חולים, אוטובוסים או רכבות – חייבים בנגישות. זוהי טעות נפוצה. ההגדרה "שירות ציבורי" בחוק היא רחבה ביותר, וכוללת בתוכה כל שירות המיועד לכלל הציבור בתחומים הבאים: שירות בריאות, בידור, חינוך, השכלה או פנאי, רווחה, ספורט, תיירות, תחבורה, תרבות, הארחה, מסחר, דת, אנרגיה, תקשורת ובנקאות ופיננסיים. אם אתה נותן שירות שמיועד לכלל הציבור באחד מהתחומים האלה, אתה מחויב להנגיש את שירותי האינטרנט שלך.
  2. האם צריך להנגיש רק אתרי אינטרנט? התשובה היא לא. חובת הנגישות כוללת גם מסמכים, דפים, אפליקציות וכל שירות או מידע אודות השירות הניתנים באמצעות האינטרנט. לדוגמה, אפליקציה של בנק המאפשרת לבצע פעולות בחשבון – צריכה להיות נגישה. וכך גם מסמכים המופקים ונשלחים באופן אוטומטי כחלק מהשירות, כמו חשבונית או דפי הסבר.
  3. עד מתי צריך להנגיש את שירותי האינטרנט? לאחרונה, ניתנה ארכה גורפת בת שנה להנגשת שירותי אינטרנט "ישנים". המועד הקובע הוא 25 באוקטובר 2015. אם התחלת לספק את השירות באמצעות האינטרנט לפני מועד זה – תצטרך להנגיש את השירות עד ליום 25 באוקטובר 2017. לעומת זאת, אם התחלת לספק את השירות באמצעות האינטרנט לאחר מועד זה – השירות שלך כבר חייב להיות נגיש באופן מידי!
  4. האם ניתן לקבל פטור מהחובה להנגיש את שירותי האינטרנט? במקרים מסוימים, כן. החוק מאפשר שני נתיבים לקבל הקלות או פטור מהחובה להנגיש את שירותי האינטרנט: הראשון – פטור בשל נטל כלכלי כבד מדי, כלומר, ההנגשה של שירות האינטרנט תהיה יקרה מדי עבור העסק. לפי מדיניות הנציבות, פטור זה יינתן, בדרך כלל, רק לעסקים שמחזור ההכנסות הממוצע שלהם בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה הינו מתחת ל- 500,000 שקלים.
    השני – פטור מטעמים של אי-היתכנות טכנולוגית. פטור זה רלבנטי במקרים בהם לא ניתן להנגיש אלמנט מסוים בשירות האינטרנט, מטעמים טכנולוגיים. פטור זה ניתן על ידי "מורשה נגישות", איש מקצוע שהחברה שוכרת על מנת שייעץ לה בנושאי נגישות. מורשה הנגישות מוסמך על ידי משרד המשפטים, וישנה רשימה של מורשי נגישות מוסמכים באתר האינטרנט של משרד הכלכלה (כאן).
  1. איך מנגישים בפועל את שירותי האינטרנט? אתרי האינטרנט צריכים להיות מונגשים בהתאם לדרישות הקבועות בתקן ישראלי 5568 (כאן). ככלל, רוב החברות בוחרות להסתייע ב- "בוני אתרים" או שירותי הנגשה אוטומטיים. אבל, חשוב לדעת, שעצם העובדה ש- "קיבלת שירותים" מספק כזה או אחר – לא די בה. האחריות להנגשת השירותים באופן מלא – היא עליך. אנו מציעים לכלול בהסכמים עם ספקים אלה סעיפי שיפוי, אשר יגנו עליכם מפני תקלות בהנגשה או הנגשה שאינה מתאימה לתקן.

מאת: עו"ד בועז סיטי.

* יש לשים לב: ההערות הנ"ל אינן יכולות – וגם אינן נועדו – להוות תחליף לייעוץ משפטי מלא וממצה, בהתאם לנסיבות המקרה הרלבנטי.

לקריאת המאמר המלא >>

shutterstock_284549888