עו"ד שירין הרצוג ממשרדנו התראיינה בתכנית 'פוליטיקה', ודיברה על תקציב המדינה, והתייחסה לשאלה הגדולה – האם המדינה מפקירה את יישובי הפריפריה ?