תוצאות אסיפת בעלי המניות של בזק

עו"ד שירין הרצוג, ראש מחלקת מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ועסקאות בינלאומיות של המשרד, התראינה ביום 29 באפריל 2018 לעיתון Times of Israel בענין תוצאות אסיפת בעלי המניות של בזק.

לקריאה >>