מוזמנים למפגש נוסף של מועדון ה- IT Executives Club של משרדנו אשר יתקיים ב-4.5.17.

המפגש יעסוק בנושא מכרזים.

2הזמנה לכנס